Ťažká práca pokrývačských majstrov

Remeslo pokrývačstva, ktoré sa zaoberalo pokrývaním a opravou striech budov, bolo od nepamäti súčasťou slovenských remesiel. Predovšetkým bolo rozšírené na západnom Slovensku. V roku 1828 bolo na celom území Slovenska len 13 pokrývačských majstrov, ale už zanedlho zažilo svoj veľký rozmach. 

   V súčasnej dobe sú požiadavky pre výkon povolania pokrývača oveľa náročnejšie. Práca na streche je nebezpečná, musia sa pri nej preto používať prostriedky osobného zaistenia i ďalšie pomôcky­, ktoré zaistia bezpečnosť pracovníka. Jednou zo základných ochranných pomôcok pre pokrývačov je špeciálna obuv, ktorá musí spĺňať určité vlastnosti:

Ochrana toho najcennejšieho čo máme (života a zdravia) by mala byť na prvom mieste. Práca s vyšším rizikom úrazu, kde tieto riziká nie je možné odstrániť je najlepšie minimalizovať ochrannými prostriedkami.