Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri používaní bezpečnostnej obuvi.

 Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri používaní bezpečnostnej obuvi s oceľovou špicou?

 Bezpečnostné špička nemá nič spoločné s vlastnosťami pracovnej obuvi pri nebezpečenstve úrazu elektrickým prúdom. Dôvodom je, že prsty sú umiestnené v hornej časti podošvy topánky, ktorá ju izoluje z podlahy.