Prečo je bezpečnostná obuv na pracovisku dôležitá?

Vedeli ste, že až 25%  všetkých zranení a nárokov na invalidný dôchodok je  na celom svete kvôli zraneniu nohy na pracovisku?  

V USA registrujú  viac ako 100.000 úrazov, ktoré sú každý rok hlásené na pracovisku a náklady firiem na takéto zranenia presahujú  $ 1 miliardu.

Tieto náklady a zranenia sa neobmezujú  iba na USA , ale v mnohých krajinách po celom svete. Napríklad v Kanade znížili úrazovosť nôh o 60 percent vďaka povinnosti užívať  bezpečnostnú pracovnú obuv.

Väčšina ľudí predpokladá, že zranenie nôh pochádza z práce v nebezpečnom prostredí, ale existuje veľa ďalších zranení. Pľuzgiere,  bolesti nôh z opuchov atď môžu spôsobovať aj praceneschopnosť zamestnancov.

Nižšie je uvedený zoznam najčastejších úrazov v prípade ak sa nepoužíva bezpečnostná obuv:

  • Rozdrvenie nohy, zlomené kosti a strata prstov. Tieto zranenia sú častejšie v stavebnom priemysle, ale sú tiež hlásené v strojárskom priemysle a rybárskom priemysle.
  • Bodné rany na nohách. Jedná sa o poranenia prerazenia obuvi klincom atď..
  • Rezy, tržné rany a odrezanie prstov platí hlavne pre pracovníkov s technikou , ako je napr. reťazová píla atď...
  • Popáleniny. Tie môžu byť z chemikálií alebo horúcemu kovovému postriekaniu.
  • Úraz elektrickým prúdom. Jedná sa hlavne o elektrikárov a stavebných robotníkov.
  • Výrony a zlomeniny sa môžu stať na každom pracovisku a sú zvyčajne spôsobené pádom.

 

Stále viac krajín zavádza povinné užívanie bezpečnostnej obuvi na zaistenie ochrany na pracovisku. Výber pracovnej obuvi je možné realizovať aj prostreníctvom značiek a skratiek, ktoré popisujú  do akého prostredia sa bezpečnostná obuv hodí. Podrobné informacie ohľadom bezpečnostnej obuvi popisuje STN EN ISO 20345 . Norma STN EN ISO 20345 špecifikuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv určenú na všeobecné používanie.Zahŕňa napríklad mechanické riziká, odolnosť proti šmyku, tepelné riziká a ergonomické vlastnosti.