Pracovná obuv

Definícia pracovnej obuvi

Pracovná obuv je obuv vyrábaná z rôznorodých materiálov so špecifickými kritériami na používanie pri plnení rôznych pracovných úloh. Najdôležitejšou úlohou pracovnej obuvi je chrániť užívateľa pred rizikami, ktoré vznikajú pri práci.

Základné rozdelenie pracovnej obuvi podľa potreby je :  pracovná obuv nízka, pracovná obuv členková a pracovná obuv vysoká.