História bezpečnostnej obuvi

Bezpečnostná obuv bola vynájdená na konci druhej svetovej vojny v Nemecku. Tie boli pôvodne určené pre ľudí, ktorý si chceli chrániť nohy pred úrazom pri práci. Predtým, než tieto topánky boli vynájdené, pracovníci používali kožené topánky, alebo dreváky.  Väčší  rozvoj používania bezpečnostnej obuvi možno vysledovať  od  začiatku 20. storočia, v čase, keď ľudia začali riešiť  otázky priemyselnej bezpečnosti. Počas tejto doby boli prijaté dôležite zákony o odškodnení zamestnancov pri pracovných úrazoch . Pred týmto obdobím , bolo odškodnenie poškodeného  zamestnanca  lacnejšie a rýchlejšie, než zavádzanie bezpečnostných opatrení. Následne po zavedení zákonov o ochrane zdravia sa veľké firmy stali bezpečnejšie s pohľadu ochrany na pracovisku. V roku 1930 spoločnosť Red Wing Shoes  začala, ako prvá obchodovať s pracovnou obuvou . 

Americký kongres v roku 1970 vydal zákon pod názvom Bezpečnosť a zákon o zdraví. Zákon, bol  vytvorený s cieľom zabezpečiť, aby boli prezadzované tieto štandardy.  Bezpečnostná obuv v týchto dňoch je povinná požiadavka v mnohých priemyselných odvetviach, ako je stavebníctvo a ťažobnom priemysle atď.

Rôzne subkultúry prijali používanie bezpečnostných topánok , ako moderný štíl. Bezpečnostná obuv z oceľovou špicou bola veľmi nebezpečná. V roku 1960 boli populárne medzi Skinheads. Rovnaký trend bol v rokoch  1980 a 1990 - Riverhead a subkultúry punk.

Bezpečnostné topánky sa vyrábajú  tak, aby odrážali aktuálne módne trendy, na rozdiel od mnohých ďalších ochranných pomôcok. Očakávania zákazníkov sa neustále menia a preto výrobcovia sú nútení vyrábať také topánky v rôznych štýlov.  Popularita bezpečnostnej obuvi , bude pokračovať  aj do budúcnosti vzhľadom na význam, ktorý majú pre rôzne priemyselné odvetvia.

 

autor článku : Ing. Mikuláš Cina , www.obuvdoroboty.sk

zdroj : https://workplaceprotectiveclothing.wordpress.com/2013/12/19/the-history-of-safety-boots/