Návod na výber správnej pracovnej, alebo bezpečnostnej obuvi pre zamestnávateľa

kľúčové slová na pracovnú obuv_1

Začinajúci zamestnávateľ má pred sebou náročné obdobie - povybavovať všetky náležitosti ohľadom pracovných zmlúv a všetkých podmienok, ktoré musí pri zamestnávaní ľudí splniť. Medzi základné podmienky patrí, taktiež zabezpečenie pracovného odevu a pracovnej obuvi. Prednedávnom som absolvoval rozhovor s jedným takýmto začinajúcim zamestnávateľom a zo získaných otázok som sa rozhodol pomôcť týmto článkom pri výbere vhodnej pracovnej, alebo bezpečnostnej obuvi.

preco pracovná obuv
Musím zabezpečiť pracovnú, alebo bezpečnostnú obuv?


Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože nariadením vlády č. 395/2006 Z. z. Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov je to povinnosť každého zamestnávateľa poskytovať ochranné pracovné odevy a taktiež nami spomínanú pracovnú obuv.

Čo mám chápať pod ochranou nôh?


Ochrana nôh je akýkoľvek osobný ochranný prostriedok, ktorý chráni nohu pred zranením počas práce alebo počas pohybu. Noha je životne dôležitou súčasťou nášho tela a keďže sme neustále na nohách, sú náchylnejšie na zranenie. Ak je noha zranená, náš pohyb môže byť dočasne alebo trvalo obmedzený.


Čo môžeme chápať pod pracovnou a bezpečnostnou obuvou?


Bezpečnostná obuv je osobná ochranná pomôcka (OOPP) na ochranu chodidiel na pracoviskách. Zabraňuje poraneniu nôh v dôsledku šmykľavého povrchu, ťažkých padajúcich alebo valivých predmetov, ostrých hrán, klincov, rotačných strojov, horúcich predmetov, slučiek lán v napätí, triesok, elektriny, chemikálií alebo dokonca zlého počasia atď. Zdravotná správa (OSHA) vyžaduje od zamestnávateľov, aby zabezpečili, že zamestnanci budú používať ochrannú obuv pri práci v oblastiach s nebezpečenstvom poranenia nôh.
Bezpečnostná a pracovná prichádza v mnohých štýloch, či už formálnych alebo neformálnych. Pracovníci však pre svoju bezpečnosť vyžadujú spoľahlivú a trvanlivú pracovnú obuv. Tradičné bezpečnostné topánky sú vyrobené z ocele, ale môžu byť vyrobené aj z kompozitných materiálov, ako sú termoplasty a hliník.

Pri výbere správneho typu bezpečnostnej obuvi pre pracovníkov je potrebné zvážiť:

1, Materiál používaný v bezpečnostných topánkach a ich účinnosť voči nebezpečenstvu

2, Odolnosť voči vode, teplu a chladu

3, Elektrický odpor

4,Prepich a odolnosť proti prerezaniu

Nasledujú príklady pracovných prostredí, kde sú povinné bezpečnostné topánky:

1, Manipulácia s ťažkými predmetmi alebo nástrojmi, ktoré by mohli spadnúť (odolné voči nárazu)

2, Manipulačné rúry, kmene stromov, kamene, rolky, kolesá alebo predmety v tvare guľatiny, ktoré by sa mohli prevrátiť na nohy

3, Manipulácia s nebezpečným materiálom

4, Práce s ostrými nástrojmi, ako sú nôž, osi, klince, kovový šrot a sklá atď.

5, Práca so živými alebo mŕtvymi elektrickými káblami

6, Práca na podlahe, ktorá môže produkovať statickú elektrinu

riziká pri používaní pracovnej obuvi
Medzi najčastejšie typy poranení nôh patria pri nepoužívaní

správnej pracovnej obuvi:


Traumatické poranenie nastáva, keď sú nohy a prsty narezané, stlačené alebo rozdrvené pod padajúcimi predmetmi, kolesami, valcami alebo strojmi na ozubenie, pri kontakte s ostrými hranami alebo zamotaním do lán a reťazí
Nohy sa môžu poškodiť, keď sa koža, svaly, šľachy, cievy a nervy prerezávajú, prepichujú, pichajú alebo sú podráždené.
Kosti sú zlomené alebo vymknuté
Poškodenie prenikania nastáva, keď sa holé nohy dostanú do kontaktu s agresívnymi kvapalinami, škodlivými chemikáliami a inými látkami. Spôsobuje chemické popáleniny, podráždenie kože alebo poškodenie tkanív atď.
Opakované zranenie pri pohybe nastáva, keď si úlohy vyžadujú opakované, rýchle pohyby nôh počas dlhého časového obdobia, ako je ovládanie stroja, šport alebo jazda
V dôsledku kontaktu s predmetmi s vysokou teplotou dochádza k popáleninám na nohách. Na druhej strane, omrzliny sú rizikom v chladnom prostredí

Môžeme chrániť naše nohy pred týmito zraneniami nasledujúcimi

opatreniami:

1, Vykonávať dôsledné hodnotenie rizika
2, Vždy noste vhodnú obuv (bez šmyku, antistatická elektrina, bezpečnostná obuv s kovovou špičkou atď.)
3, Podlahy a chodníky udržiavajte mimo ostrých predmetov, lán a mastných látok
4, Označte klzké podlahy pomocou značenia
5, Vždy sa pohybujte opatrne

upozornenie na pracovnú obuv

Ako postupovať pri výbere

pracovnej obuvi ?


Podľa môjno jednoduchého návodu, by to malo ísť, ako po masle. Zvážte všetky pracovné podmienky, ktoré som uviedol vyššie a pozrite sa na kategorizáciu pracovne a bezpečnostnej obuvi, kde nájdete všetky potrebné informácie pre vhodný výber obuvi.

 

Auto článku: Ing. Mikuláš Cina

zdroje: https://www.safeopedia.com