Naozaj máte dobrú pracovnú obuv?

pracovná obuv

V súčastnosti požadujú všetky domáce bezpečnostné normy na základe EU noriem mať kvalitnú a bezpečnú pracovnú obuv podľa stupňa potrebnej ochrany na pracovisku. Všade potrebujete kvalitnú pracovnú a bezpečnostnú obuv, dokonca aj na pracoviskách, kde by ste to najmenej čakali a naozaj, ak máte seriózne záujem fungovať sám, alebo spĺňať všetky potrebné normy na obuv, ako zamestnávateľ, inú možnosť nemáte, iba si zaobstarať dobrú pracovnú obuv.


Zvoľte si kľučové priority, ktoré musí spĺňať pracovná obuv ...


V mnohých článkoch sme si ukázali, ktoré voľby výberu pracovnej obuvi nie sú vhodné. Hlavne obuv, kotrá absolútne nekorešponduje s rizikami na pracovisku a priamo ohrozuje zdravie pracovníkov. Sú veľmi ľahko odhaliteľné niekým, kto sa pohybuje v konkrétnom pracovnom prostredí a pozná detailne riziká. Výrazne pri výbere nepomôže ani náhodné odhadovanie možných nebezpečensiev.


Preto si ukážeme iný, čarovný a veľmi jednoduchý spôsob, ako si nájsť dobrú pracovnú obuv.

ktorá pracovná obuv

Jednoduchý spôsob, ako vymyslieť postup pri výbere vhodnej pracovnej obuvi


Žiadny výber nie je úplne jednoduchý. Je len otázka času a peňazí, koľko chcete investovať do pracovnej obuvi pre seba, alebo pre zamestnancov atď.. Takže stratégia výberu vychádza predovšetkým z možných nepredvidateľných situácií ktoré sa môžu pri výkone pracovných činností stať a rozumného spôsobu používania.


Základ tvorí samozrejme to najsilnejšie riziko, ktoré hrozí.


Ako na to?


1, Riziká si rozdelíme na významné a menej významné - pre každú skupinu budeme mať iné bezpečnostné opatrenia, ktoré by mala konkrétna pracovná obuv splniť. Významné riziká budú tie , ktoré sú ihneď viditeľne a je najvyššia pravdepodobnosť, že je možné dôjsť k úrazu . Napríklad rezanie dreva v lese si vyžaduje protiporéznu obuv. Menej významné sú tie ostatné a aj tie si môžeme rozdeliť na podskupiny...
2, Zvolíme si základnú kategóriu, ktorá prekríva čo najviac rizík od významných až po menej významné v ktorej budeme teda hľadať tú najvhodnejšiu pracovnú, alebo bezpečnostnú obuv. V danej kategórií nájdeme množstvo pracovnej obuvi na výber. V našom prípade napríklad selekciu realizujeme filtrom na výber pracovnej obuvi.
3, Už vybraná pracovná obuv nie je zlá, no v treťom kroku si pridáme špeciálne vlastnosti, ktoré požadujeme a pridáme si k nim výkričník!!


Sú to napríklad antistatické vlastnosti, gore-tex materiál, kvalitná kožená pracovná obuv, farebnosť pracovnej obuvi atď...

filtrovanie pracovnej obuvi


...a rafinovanejší vyšší stupeň výberu pracovnej obuvi


Pri používaní pracovnej obuvi chceme používať pri daných podmienkach, len to najlepšie a budeme si vyberať ochranné vlastnosti, ktoré presahujú možné riziká.Určite si musíme vyberať z prémiových značiek.Týmto spôsobom minimalizujeme možnosti, ktoré môžu nastať pri výkone nášho povolania.


Uvedený príklad je na ilustráciu spôsobu, ako si vybrať pracovnú obuv podľa prísnejších kritérií . Napríklad pracovná obuv kategórie S3.

kategórie pracovnej obuvi

Pracovná obuv


Hoci výsledkom uvedeného príkladu môže byť pekná a bezpečná pracovná obuv, žiadny postup nie je 100% -ný a nemôže zabrániť poraneniu nôh a poškodeniu pracovnej obuvi. Pretože na pracovisku sa môžu stať udalosti úplne nepredvídané, ktoré by vás nenapadli ani v tom najhoršom sne.


Obsah tohto článku ukazuje, ako voliť individuálne stratégiu pri hľadaní pracovnej, alebo bezpečnostnej obuvi na web stránkach. Pritom si stačí naozaj pamätať, iba kľúčový postup hľadania. Nezaistí však samozrejme spôsob používania pracovnej obuvi a ani absolútnu bezpečnosť a ochranu nôh.

odkaz na článok o pracovnej obuvi

 

autorom článku je: Ing. Mikuláš Cina