Výhody pracovnej a bezpečnostnej obuvi pri ochrane zdravia.

Prečo používať pracovnú a bezpečnostnú obuv v skratke?

   1. Používanie pracovnej a bezpečnostnej obuvi určuje zákon prostredníctvom noriem a je povinné podľa špecifikácie pracovných podmienok. Nedodržiavaním povinnosti používať bezpečnostnú a pracovnú obuv sa vystavujete riziku poškodenia zdravia a samozrejme vysokej finančnej pokute.

   2.  Zdravie je to najcennejšie čo máte a je najväčší omyl zabúdať na ochranu zdravia a bezpečnosť. Mnohokrát je táto nezodpovednosť spôsobená ľahkovážnosťou a zlým vyhodnotením možných rizík na pracovisku doma, alebo v zamestnaní.

   3. Vy sám sa budete cítiť pohodlnejšie a komfortnejšie. Dôležitá informácia pre Vás  - pri používaní pracovnej obuvi váš pocit bezpečia na nohách zvyšuje pracovný výkon.