Tajomstvo vzniku pracovnej a bezpečnostnej obuvi

pracovná obuv

Radšej vymeníme človeka na pracovisku, ako ho chrániť!


Samotnou obuvou, alebo skôr čo na nohy sa zaoberá ľudstvo už minimálne 10.000 rokov. Samotná problematika bezpečnostnej obuvi sa začala rozoberať až od začiatku 20. storočia. Predtým bolo omnoho lacnejšie nahradiť zraneného, alebo mrtvého pracovníka, ktorý prišiel k úrazu na pracovisku, ako ho chrániť  opatreniami na ochranu zdravia. Jednoducho žiadne neboli! Mŕtvy, alebo zranený sa vymenil.To bolo základné a platné pravidlo!

historická obuv

Aká bola prvá pracovná obuv a bezpečnostná obuv?


Prvá ochranná obuv, bola drevená tvarovaná a vyhĺbená z jedného bloku dreva z názvom "sabot". Prvými výrobcami, boli francúzsky a bretónsky roľníci, pretože chôdza po poli bola problematická a zranená noha, alebo infekcia z následkom smrti nebolo nič výnimočné. Ďalším impulzom bolo množstvo zranení kedy na nohu stúpol kôň, alebo krava a dochádzalo k zraneniam a amputácii prstov na nohách.
V období skorej priemyselnej revolúcie sa táto drevená obuv využívala na ničenie zariadení v továrňach, tým že sa tam jednoducho hodili, tak aby zastavili výrobu. Z tejto činnosti pochádza odvodené od názvu tejto obuvi "sabot" slovo sabotáž.

drevená pracovná obuv

Ako 2. svetová vojna pomohla vzniku bezpečnostnej obuvi?


Bezpečnostná obuv s oceľovou špičkou, bola vynájdená na konci druhej svetovej vojny v Nemecku. Dôvodom bolo množstvo zranení vo vojenských výrobách a taktiež vojaci mali časté zranenia nôh a tým sa znižovala bojaschopnosť armády. Nemecké pochodové topánky, ktoré používali dôstojníci, ktorí neboli poverení v druhej svetovej vojne, boli tiež vystužené kovovými špičkami.

nemecká bezpečnostná obuvfotografia  vojakov v bezpečnostnej taktickej obuvi

Čo zmenil kongres USA v roku 1970 prijatím zákona o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci?


Bol to zákon o odškodnení pri poranení pracovníka. Týmto zákonom začalo byť výhodnejšie chrániť zdravie zamestnanca, ako ho odškodňovať pri vzniku úrazu! Cieľom bolo zabezpečiť, aby pracovníci pôsobili v bezpečnom prostredí. Po tomto sa aj v Európe začali prijímať taktiež opatrenia na ochranu zdravia. Boli vytvorené zákony na dodržiavanie bezpečnostných noriem na pracovisku. Tieto normy zahŕňali tie, ktoré si vyžadovali použitie obuvi, ktorá je chránená v miestach, kde hrozí zranenie nôh.

kangras USA

Čo majú spoločné skinheadi a bezpečnostné topánky?


Bezpečnostná obuv bola aj veľmi nebezpečná na nohách skinheadov, keď došlo k bojom kvôli ich robustnosti a tiež vďaka oceľovej špičke.

Počas šesťdesiatych rokov bolo medzi skinheadmi populárne niekoľko pracovných topánok a paleta obuvi z ocele.

bezpečnostná obuv

Súčasnosť a budúcnosť pracovnej a bezpečnostnej obuvi.


Bezpečnostné topánky sa naďalej vyvíjajú, aby odrážali súčasné módne trendy, na rozdiel od mnohých iných ochranných pomôcok. Očakávania zákazníkov sa neustále menia, takže výrobcovia sú nútení vyrábať v rôznych štýloch. Napriek tomu, že oceľ je hlavným materiálom použitým na výrobu výstuže, na ten istý účel sa môžu použiť iné kompozitné materiály alebo dokonca plasty. Popularita bezpečnostných topánok je viazaná a pokračuje do budúcnosti kvôli dôležitosti, ktorú majú pre rôzne priemyselné odvetvia.
Bezpečnostná obuv v týchto dňoch prichádzajú v rôznych štýloch, ako sú dreváky a tenisky. Niektoré sú určené aj na formálne účely. Vzhľadom k popularite bezpečnostných topánok, sa niektoré značky, ktoré vystupovali hlavne v módnom biznise diverzifikovali na cieľový bezpečnostný obuvnícky priemysel.

 co je bezpečnostná obuv

Autor článku: Ing. Mikuláš Cina

zdroje:

https://uonews.uoregon.edu/archive/news-release/2011/12/book-explores-deep-history-shoes-and-showcases-work-brian-lanker

https://www.hsmemagazine.com/article/the-origin-of-safety-shoes

https://workplaceprotectiveclothing.wordpress.com/2013/12/19/the-history-of-safety-boots/