Tá najhoršia pracovná obuv!

Prečo si ľudia a zamestnávatelia kupujú často tú najhoršiu pracovnú a bezpečnostnú obuv? 

 Zo skúsenosti vieme a takmer okamžite nás napadne, že hlavnou príčinou je úspora finančných prostriedkov. Ďalším problémom prečo sa nakupuje zlá, alebo nevhodná pracovná a bezpečnostná obuv je nesprávne posúdenie pracovných podmienok a rizík z nich vyplývajúcich.  Každý z nás by si mal chrániť svoje zdravie, ako prvé a až následne šetril finančné prostriedky. Každý zamestnávateľ je zaviazaný zákonom o bezpečnosti práce a používaní ochranných osobných pracovných prostriedkov k zabezpečeniu vhodnej pracovnej, alebo bezpečnostnej obuvi. Čo, ak máme nevhodnú pracovnú obuv? Jednoducho ju môžete vyhodiť! Zlá obuv znižuje ochranu vášho zdravia, znižuje výkonnosť človeka a o pohodlnom chodení sa nedá ani rozprávať.