Prečo nepoužívanie pracovnej obuvi je až priveľkým rizikom.

Prečo nepoužívanie pracovnej obuvi je až priveľkým rizikom !!!

 

Bezpečnostná pracovná obuv znižuje riziku Vášho úrazu na pracovisku. Ide hlavne o vaše nohy a vaše zdravie. Pracovná obuv vám v prvom rade zníži riziko zranenia a závažnosť zranenia. Pri práci platí jedno základné pravidlo pre vaše nohy a to sú - zdravé nohy. Mnoho pracovníkov a zamestnávateľov skutočnosť minimalizácie rizika zranenia nôh na pracovisku používaním pracovnej obuvi zanedbávajú z rôznych dôvodov, ale najčastejším dôvodom nepoužívania pracovnej obuvi je nedbanlivosť a ľahostajnosť. Z hlavne týchto dôvodov mnoho pracovníkov prišlo o svoje zdravie, len z dôvodu nepoužívania kvalitnej pracovnej obuvi a vo väčšine prípadoch sú zranenia nevratné a v mnohých prípadoch sú to aj zranenia smrteľné.

Požiadavky  stanovené pre pracovnú obuv Európskou úniou nájdete v originály na EUROPEAN STANDARDS AND MARKINGS FOR FOOT AND LEG PROTECTION.  

 Všeobecné požiadavky tohto nariadenia sú , že zamestnávateľ zabezpečí, aby každý zamestnanec používal vhodnú pracovnú obuv podľa špecifikácie práce. Aby bolo zaistené, že máte najlepšiu úroveň ochrany vo svojom pracovnom prostredí je nevyhnutné si prejsť a predpokladať všetky možné riziká na pracovisku, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť vašich nôh.

Nebuďte ľahostajný k svojmu zdraviu.