Najčastejšie otázky a odpovede pri vhodnom výbere a kúpe pracovnej a bezpečnostnej obuvi.

Ako si vyberať pracovnú a bezpečnostnú obuv ?

Ako si nájsť tú najlepšiu pracovnú obuv?

Ktorá pracovná obuv je pre mňa dobrá ?

Koľko zaplatiť za pracovnú, alebo bezpečnostnú obuv ?

Potrebujem v mojej práci pracovnú, alebo bezpečnostnú obuv ?

Môže byť výber zlej pracovnej, alebo bezpečnostnej obuvi veľkým rizikom a môže dôjsť k úrazu ? 

Ktorá  pracovná obuv je najhoršia?

 

 Ako si vyberať pracovnú a bezpečnostnú obuv ?

Nákup  pracovnej obuvi sa v istom okamihu, môže pre Vás stať veľmi dôležitá záležitosť. Dokonca aj keď vaša práca nevyžaduje od pracovnej obuvi extrémne bezpečnostné prvky, predsa len,  úprimne nejakú obuv na nohách musíte mať. Ktorá pracovná obuv je pre vás pravá  a ta najlepšia ?

 Vaša práca , vaše nohy a pracovná obuv by mali byť v symbióze t.z. pracovná obuv by mala, byť v prvom rade pohodlná, bezpečná a ergonomická.

Tieto najpodstatnejšie body by ste mali mať na pamäti: topánky by mali byť pohodlné, bezpečné a ergonomické. Nikdy na to nezabúdajte.

Prostredníctvom internetu môžete nakupovať pracovnú obuv online 24 hodín denne a výber je obrovský, tak o to je podstatnejšie mať dobre odmeranú nohu, aby ste získali presnú veľkosť obuvi. Väčšina ľudí má nohy rôznych veľkostí a pravá noha je typicky väčšia, tak s toho vyplýva, že najlepšie je merať minimálne jednu topánku na pravej nohe, alebo najlepšie pár pracovnej obuvi.

Prechádzajte si výber pracovnej a bezpečnostnej obuvi detailne, lebo výber je obrovský, ale vám budú vhodné iba určite modely. Mali by byť pohodlné a samozrejme , tak aby sa vám nekĺzala noha a nechceným javom je kontakt chodidla s pracovnou obuvou do takej miery, aby nevznikli bolestivé pľuzgiere.

Hoci, môžete mať široký výber obuvi, vyberte hlavne pracovnú obuv vhodnú pre vaše pracovné podmienky. 

Nikdy nekupujte pracovnú obuv nevhodnú do vašich pracovných podmienok!!!!

Výber pracovnej obuvi je najlepšie začať podľa potreby a možných rizík :

 

DRUH NEBEZPEČENSTVA

CHARAKTERISTIKA RIZIKA

ODPORÚČANIE  VÝBERU BEZPEČNOSTNEJ A PRACOVNEJ OBUVI

MECHAMICKÉ

rôzne padajúce predmety na prednú časť nohy

spevnená predná časť obuvi oceľovou, alebo kompozitnou špičkou

zovretie prednej časti nohy

pád a náraz  na pätu

schopnosť obuvi tlmiť náraz v oblasti päty

pošmyknutie na rôznych povrchoch

protišmykové vlastnosti

šliapnutie na ostré predmety

odolnosť podrážky proti prerezaniu

ELEKTRICKÉ

nízke a stredné napätie

elektrická izolácia

statická elektrina

zvod statického náboja

TEPELNÉ

chlad

izolácia proti chladu

teplo

izolácia proti veľkému teplu

CHEMICKÉ

škodlivé a nebezpečné kvapaliny a prach

nepriepustnosť a odolnosť

NADMERNÁ ZÁŤAŽ

nadmerné státie a chôdza

tvarovanie nášľapnej časti obuvi

 

Komfort a bezpečnosť je to čo pri výbere pracovnej a bezpečnostnej obuvi je to najdôležitejšie. Nosenie nesprávnej pracovnej obuvi ,  môže prispieť k iným bolestiam a zdravotným problémom aj s trvalými následkami.

Ako si nájsť tú najlepšiu pracovnú obuv?

 Hľadanie vhodnej pracovnej obuvi sa vám na prvý pohľad môže zdať zložité, ale môžete to urobiť prostredníctvom online nákupov pracovnej obuvi v špecializovanom online obchode s pracovnou a bezpečnostnou obuvou  na www.obuvdoroboty.sk, alebo priamo návštevou  špecializovanej predajne s pracovnou obuvou.

 Vyberajte si zodpovedne podľa vami zvolených kritérií a s ohľadom na pracovné riziko.

Mnohý výrobcovia klasifikujú svoju pracovnú a bezpečnostnú obuv, ako za tú najlepšiu a najúžasnejšiu a ponúkajú ju za šialene nízke ceny. Jednoducho vtedy výrobca alebo predajca  pracovnej obuvi klame, lebo nie je možné predávať niečo extrémne lacno a čakať, že tam bude vysoká kvalita.

Pri výbere  pracovnej obuvi platí jednoduché pravidlo, že čím viac zaplatíte tým viac budete mať muziky t.z. že ceny pracovnej a bezpečnostnej obuvi sú priamo úmerné kvalite, čo platí predpokladám podľa praktických skúseností na 99%.

Ktorá pracovná obuv je pre mňa dobrá ?

 Zopár tipov na výhodnú  kúpu pracovnej obuvi, čo budete potrebovať

Najpodstatnejšie položky, ktoré potrebujete sú :

-          peniaze

-          správna veľkosť pracovnej obuvi

Tipy na nákup pracovnej obuvi :

  Pri nakupovaní pracovnej obuvi sa dobre rozhliadnite odbúrajte nepríjemné pocity, kým nenájdete cenu, ktorú potrebujete.

Koľko zaplatiť za pracovnú, alebo bezpečnostnú obuv ?

  Cena pracovnej a bezpečnostnej obuvi závisí hlavne od vašich požiadaviek a profesie kde sa má pracovná obuv využívať.                                   

 Potrebujem v mojej práci pracovnú, alebo bezpečnostnú obuv ?

   Rozdelenie pracovnej a bezpečnostnej obuvi je podľa kategóríí a druhu nebezpečenstva a sú rozdelené podľa skratiek , ktoré definujú konkŕetny druh pracovnej , alebo bezpečnostnej obuvi.

EN ISO 20347Osobné ochranné prostriedky - pracovná obuv bez tužinky v špičke - Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá nedisponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou nárazu do 200 J a tlaku 15 kN.

OB = spĺňa základné požiadavky + záväzná je jedna z troch požiadaviek odolnosti proti šmyku - SRA (podlaha s keramickými dlaždicami s laurylsulfátom sodným), SRB (oceľová podlaha s glycerolom), SRC (podlaha s keramickými dlaždicami s laurylsulfátom sodným a na oceľovej podlahe s glycerolom )

O1 = OB + uzavretá oblasť päty, E -absorbcia energie v oblasti päty,  A - antistatické vlastnosti

O2 = O1 + WRU - odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorbcii vody

O3 = O2 + P - ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu, dezénová podošva

EN ISO 20345Osobné ochranné prostriedky - bezpečnostná obuv s tužinkou v špičke - Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá disponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou nárazu do 200 J a tlaku 15 kN.

SB = splňuje základné požiadavky + záväzná je jedna z troch požiadaviek odolnosti proti šmyku - SRA (podlaha s keramickými dlaždicami s laurylsulfátom sodným), SRB (oceľová podlaha s glycerolom), SRC (podlaha s keramickými dlaždicami so laurylsulfát sodný a na oceľovej podlahe s glycerolom )

S1 = SB + uzavretá oblasť päty, E -absorbcia energie v oblasti päty,  A - antistatické vlastnosti

S2 = S1 + WRU - odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorbcii vody

S3 = S2 + P - ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu, dezénová podošva

EN ISO 20344 - Osobné ochranné prostriedky - Skúšobné metódy na obuv - Norma stanovuje metódy skúšania obuvi určenej ako osobný ochranný prostriedok

EN ISO 15090 - Obuv pre hasičov - Norma špecifikuje minimálne požiadavky a skúšobné metódy na vlastnosti troch typov obuvi určených na použitie hasičmi pri bežnej záchrannej akcii, požiarnej akcii a pri havárii nebezpečných materiálov

EN ISO 50321 - Elektricky izolačná obuv pre prácu v inštaláciách nízkeho napätia - Norma platí pre elektrickú izolačnú obuv používanú  pre prácu pod napätím

 Nepovinné, doplnkové požiadavky:

CI - izolácia podošvového komplexu proti chladu

HI -izolácia podošvového komplexu proti teplu

HRO - odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu

WR - odolnosť obuvi proti vode

FO - odolnosť podošvy proti pohonným látkam (platí len pre pracovnú obuv)

M - ochrana predpriehlavku (platí len pre bezpečnostnú obuv)

Môže byť výber zlej pracovnej, alebo bezpečnostnej obuvi veľkým rizikom a môže dôjsť k úrazu ? 

 Výber nevhodnej pracovnej, alebo bezpečnostnej obuvi je obrovským rizikom z dôvodu poškodenia zdravia aj fatálnym spôsobom. V naších podmienkach mnohokrát zamestnávatelia a zamestnanci samotný podceňujú tieto riziká úrazu a pritom nebezpečenstvo je obrovské. Možné poranenia, ako je popálenie alebo pomliaždeniny, zlomeniny, odseknutie častí končatín sú dostatočným varovaním pred nepoužívaním ochranných pomôcok a v neposlednom rade aj bezpečnostnej obuvi či na stavbách, chemickom priemysle, ťažkom a ľahkom priemysle a bežných prevádzkach, ako sú mäsiarstvá, potraviny, rôzne sklady atď.

Ktorá  pracovná obuv je najhoršia?

 Najhoršia pracovná obuv je tá, ktorá nespĺňa reálne normy a vlastnosti, pre ktorú ste si ju vybrali a reálne ste v ohrození zdravia. Nenakupujte nekvalitnú pracovné a bezpečnostnú obuv !!!

Sú to najčastejšie výrobky. ktoré sa nepredávajú v špecializovaných predajniach a sú extrémne cenovo výhodné. Môžu vám poškodiť vaše zdravie, ktoré je na nezaplatenie.  Mnohokrát je použitá nekvalitná technická koža, nekvalitné chemické lepidlá, slabé prešitie.

 autor článku : Ing. Mikuláš Cina

www.obuvdoroboty.sk

zdroje :

https://www.obuvdoroboty.sk/normy-pracovnej-obuvi/normy-pre-pracovnu-obuv/