pánska OB /splňuje základné požiadavky + záväzná je jedna z troch požiadaviek odolnosti proti šmyku/ Zelená