EN ISO 20345:2011

Táto európska norma s odkazom na normu (EN ISO 20344) definuje základné a doplnkové (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv pre pracovisko, s označením „S“.
Bezpečnostná obuv je vybavená bezpečnostnou špicou, aby sa zabezpečila ochrana pred nárazmi s maximálnou energiou 200 joulov a pred stlačením do 15 kN.