EN ISO 20344:2011

Táto norma definuje skúšobné metódy používané pri bezpečnostnej obuvi, ochrannej obuvi a pracovnej obuvi určenej na profesionálne použitie. Normu je možné použiť iba súčasne s normami EN ISO 20345 a EN ISO 20347, ktoré špecifikujú požiadavky na obuv ako funkciu špecifických úrovní hroziacich rizík.