ĎAKUJEME ŽE KRÁČATE S NAMI BEZPEČNE OD ROKU 2014 :)

SPECIALS

Pracovná obuv talianskej výroby COFRA  modelovej rady SPECIALS. Obuv s výnimočnými technickými  parametrami, ktoré spĺňajú potrebu ochrany proti špecifickým rizikám.