ĎAKUJEME ŽE KRÁČATE S NAMI BEZPEČNE OD ROKU 2014 :)

Ochrana proti pádu